Sponsoring Elfstedenpad

Fijn dat je doorgeklikt hebt! Op deze pagina vind je alle informatie over Stichting Wereldmeisjes en hoe je me kunt sponsoren.

Wereldmeisjes
Stichting Wereldmeisjes, die op het punt staat gelanceerd te worden, is het initiatief van mijn vriendin Lizzy die ik heb leren kennen tijdens ons vrijwilligerswerk in Malawi. We hebben daar met eigen ogen de armoede gezien en ervaren. En wat ons daarbij bijzonder trof was de enorme (veer)kracht van de bevolking. We werden vooral geraakt door de wil van vrouwen en meisjes om iets van hun leven te maken. Dat was voor Lizzy aanleiding om Wereldmeisjes te starten.

‘Educate a girl. Empower a nation.’
Meisjes en jonge vrouwen in deze landen hebben vaak geen toegang tot onderwijs, omdat ze het lesgeld en eventuele reiskosten niet kunnen betalen. Ook moeten zij in veel gevallen voor hun kinderen zorgen, die ze vaak op jonge leeftijd krijgen.

Wereldmeisjes heeft als doel ervoor te zorgen dat deze vrouwen toch toegang krijgen tot onderwijs. Zo bieden ze hen een grotere kans om werk te vinden en met de daaruit voortkomende inkomsten kunnen ze zorgen voor een betere toekomst, voor zichzelf en voor hun kinderen. En ook zij krijgen daarmee een grotere kans op onderwijs. Empower a nation!

Hoe?
Door jonge vrouwen op te leiden en te begeleiden in het geven van onderwijs. Op hun beurt zorgen zij ervoor dat groepen jonge vrouwen bij elkaar komen om deze lessen te volgen.
Wereldmeisjes voorziet ook in het lesmateriaal, dat in de regio wordt gekocht om zo tevens de lokale economie te steunen.

Het begin!
Het eerste project is inmiddels gestart in Zomba, het gebied waar Lizzy en ik indertijd samen hebben gewerkt. Sinds een aantal weken komt daar iedere dinsdagmiddag een groep van 12 jonge vrouwen bij elkaar om Engelse les te krijgen van Olivia, een gedreven medewerkster die door Wereldmeisjes wordt opgeleid en begeleid. Het enthousiasme en de motivatie van zowel Olivia als de groep is geweldig om te zien, ze willen zó graag.


De toekomst
De Engelse lessen zijn nog maar het begin. Wereldmeisjes heeft als eerstvolgend doel om het project uit te breiden met een breder lespakket, b.v. op het gebied van ondernemen en persoonlijke verzorging. Op langere termijn zullen soortgelijke projecten in meerdere gebieden in Malawi en uiteindelijk ook in andere ontwikkelingslanden worden opgezet.
De startende stichting kan het geld dan ook heel goed gebruiken voor de uitbreiding en ontwikkeling van lessen, de opleiding van jonge vrouwen en de aanschaf van leermaterialen.

Ik heb persoonlijk ervaren hoe hard de hulp voor deze groep nodig is, maar ook wat het effect is als je de helpende hand biedt aan deze meiden, uitgaande van hun eigen kracht. Dat is groots!
Dit prachtige doel wil ik dan ook heel graag met een mooi startbedrag steunen en jij kunt me daarbij helpen!

Sponsoring
Hieronder vind je een lijst met de verschillende bedragen waarvoor je kunt sponsoren: per etappe, voor de hele tocht of voor een bedrag naar eigen keuze. Door op de link te klikken, kom je direct in een betaalverzoek en kun je via één klik het bedrag overmaken voor Stichting Wereldmeisjes. 85% van het bedrag gaat rechtstreeks naar Wereldmeisjes. De overige 15% zal gebruikt worden om een (klein) deel van mijn kosten te dekken.

Het totaalbedrag voor Wereldmeisjes zal ik uiteraard na afloop (14 september) bekend maken!

Ja, ik wil je graag sponsoren met een bijdrage voor Stichting Wereldmeisjes en ik kies voor het volgende bedrag (uitgaande van € 1,- per gewandelde kilometer):

 • Etappe 1, de proloog in Leeuwarden: € 12,-
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 2: Leeuwarden – Mantgum: € 21,50
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 3: Mantgum – Sneek: € 18,60
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 4: Sneek – Balk: € 23,40
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 5, Balk – Sloten: € 18,30,-
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 6: Sloten – Stavoren: € 21,50
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 7: Stavoren – Workum: € 17,70
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 8: Workum – Bolsward: € 17,40
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 9, Bolsward – Harlingen: € 20,60
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 10: Harlingen – Herbaijum: € 18,-
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 11: Herbaijum – Berlikum: € 19,80
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 12: Berlikum – Hallum: € 15,70
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 13, Hallum – Dokkum: € 20,90
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 14: Dokkum – Wouterswoude: € 16,50
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 15: Wouterswoude – Oenkerk: € 18,40
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Etappe 16: Oenkerk – Leeuwarden: € 15,30
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Het gehele Elfstedenpad: € 286,-
  Om dit bedrag over te maken, klik hier.
 • Ik bepaal zelf het bedrag.
  Om zelf een bedrag in te vullen, klik hier.

Mede namens de vrouwen in Malawi en Lizzy, de oprichtster, enorm veel dank voor je bijdrage! Oftewel in Chichewa, de taal in Malawi: Zikomo kwambiri!